Ochrana osobních údajů

Společnost KUZO Partners s.r.o. splňuje zákonné požadavky na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování a níže uvádíme jakým způsobem se tyto požadavky v naší společnosti naplňují.

informační memorandum KUZO Partners s.r.o..pdf

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ SPOLEČNOSTI KUZO PARTNERS S.R.O.
(dále jen „INFORMAČNÍ MEMORANDUM")

Účelem tohoto INFORMAČNÍHO MEMORANDA je soupis zásad zpracování osobních údajů klientů (dále jen „Údaje“) společností KUZO Partners s.r.o., se sídlem Olbrachtova 599/8, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 276 02 974 (dále jen „KUZO Partners“ či „Správce“) a jejich spolupracujícími Partnery (dále jen „Partneři“) a poskytnout Klientům informace o tom, jaké Údaje společnost KUZO Partners na základě jimi uděleného SOUHLASU se zpracováním Údajů (dále jen „Souhlas“) zpracovává o svých Klientech - fyzických osobách, a to při poskytování služeb zprostředkování prodeje či koupě nemovitostí, pronájmu nemovitostí a při návštěvách internetových stránek provozovaných KUZO Partners. Dále Vás informujeme, k jakým účelům a jak dlouho společnost KUZO Partners tyto Údaje, v souladu s platnými právními předpisy, zpracovává, komu a z jakého důvodu je může zpřístupnit nebo předat, a rovněž Vás informujeme o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Ve společnosti KUZO Partners platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či spolupracující Partner – makléř může mít přístup k Údajům a jaké Údaje může zpracovávat. Údaje zásadně nepředáváme mimo společnost KUZO Partners, s výjimkou případů, kdy máme Souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě Dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.). Pověřencem pro ochranu Údajů je společnost KUZO Partners s.r.o., se sídlem Olbrachtova 599/8, IČ: 276 02 974.

V INFORMAČNÍM MEMORANDU je vysvětleno:

1) Jaké typy Údajů Klienta jsou zpracovávány
2) Kdo může Údaje Klienta zpracovávat
3) Jaký je právní základ pro zpracování Údajů Klienta
4) V jakém rozsahu a k jakému účelu jsou Údaje Klienta zpracovávány
5) Z jakých zdrojů jsou Údaje Klienta získávány
6) Jaká jsou zákonná práva Klientů při zpracování jejich Údajů
7) S kým jsou Údaje Klienta sdíleny a komu jsou dále předávány
8) Kde se Údaje Klienta uchovávají a jak jsou zabezpečeny
9) Jak jsou používány soubory Cookies a podprogramy sociálních médií
10) Jak dlouho se uchovávají Údaje Klienta

 

Kontakty makléři

Zkonzultujte s makléřem jaké služby pro Vás může realizovat.

Kontaktujte naše makléře ve Vámi vybrané lokalitě. 

Další informace

DEVELOP & SERVICE

Zajišťujeme servis pro Investory zabývající se developerskou činnosti, a to prostřednictvím našeho uceleného systému pro správu developerských projektů

Klientská zóna

V rámci naší Klientské zóny komunikujeme s klienty v průběhu realizace developerského projektu až do předání nemovitosti

Další informace