Služby

V rámci našich služeb Vám poskytneme realitní servis, zahrnující oboustranně srozumitelné vysvětlení podmínek prodeje nebo pronájmu Vaší nemovitosti. Jsme v pravidelném kontaktu s majiteli nemovitostí a informujeme je o průběhu obchodního případu.

Při prodeji a pronájmu nemovitostí potřebujete kvalitní právní servis, jelikož každá operace s nemovitostí přináší určitou míru rizika pro majitele a jedním z našich prioritních zájmů je, aby tato rizika byla právně ošetřena a eliminována. Základní informace, jaký bezpečný postup zvolit při obchodu s nemovitostí, Vám podá náš makléř.

Realitní servis

Realizovat úspěšný realitní obchod je v zásadě složitou disciplínou. Je zapotřebí orientovat se na trhu nemovitostí a umět dobře odhadnout aktuální tržní cenu prodávaného, či pronajímaného domu či bytu. Majitel nemovitosti by měl věnovat čas přípravě nemovitosti pro zájemce o koupi, či pronájem.

Každý majitel by si přál prodat, či pronajmout svůj dům či byt za co nejvyšší cenu, co nejrychleji, bez komplikací a stresů. Pokud chcete výše uvedené při prodeji Vaší nemovitosti uchopit profesionálně jsou naši makléři připraveni Vám v tomto být nápomocni a zajistit Vám úspěšný a bezpečný prodej, či pronájem Vaší nemovitosti .

analýza a stanovení reálné prodejní ceny Nemovitosti
prezentace prodávané Nemovitosti prostřednictvím moderních prostředků
realizace prohlídek a komunikace se zájemci o koupi Nemovitosti
zajištění souvisejícího právního servisu k převodu vlastnického práva k Nemovitosti
vybavení převodu Nemovitosti na příslušném katastrálním úřadu
předání Nemovitosti novým majitelům na základě předávacího protokolu

Právní servis

U každé nově zadávané nemovitosti do naší nabídky prověřujeme právně-vlastnické vztahy. Důležitým předpokladem úspěšné realizace obchodu s nemovitostmi jsou kvalitní právní dokumenty, zpracovávané spolupracující advokátní kanceláří, vždy na konkrétní obchodní případ, které zaručují oboustrannou právní vyváženost ve vztahu k oběma smluvním stranám.

Veškeré služby a konzultace spojené s přípravou potřebných dokumentů a smluv vztahujících se k danému obchodnímu případu jsou pro Vás z naší strany poskytované v rámci odměny realitní kanceláře za zprostředkování obchodního případu.

 

příprava konceptů Kupní smlouvy, SBKS, Svěřenecké smlouvy, návrhů na vklad smluv na KÚ
zajištění uzavření smluv potřebných pro převod Nemovitosti na katastrálním úřadu
realizace bezpečného postupu pro převod finančních prostředků z kupní ceny na Prodávajícího

Kontakty makléři

Zkonzultujte s makléřem jaké služby pro Vás může realizovat.

Kontaktujte naše makléře ve Vámi vybrané lokalitě. 

Další informace

DEVELOP & SERVICE

Zajišťujeme servis pro Investory zabývající se developerskou činnosti, a to prostřednictvím našeho uceleného systému pro správu developerských projektů

Klientská zóna

V rámci naší Klientské zóny komunikujeme s klienty v průběhu realizace developerského projektu až do předání nemovitosti

Další informace