Develop & service

Zajišťujeme především servis pro společnosti či investory zabývající se developerskou činnosti, a to prostřednictvím našeho uceleného systému pro správu developerských projektů a následného prodeje nemovitostí z těchto projektů. V rámci naší Klientské zóny komunikujeme s klienty v průběhu realizace developerského projektu až do koncového předání nemovitosti.

Ve spolupráci s naší sesterskou společností DEVELOP & SERVICE Partners se umíme podílet na přípravě developerského projektu, či do něj vstupovat v kterékoliv jeho fázi a společně zajišťovat pro investora činnosti související s managementem výstavby, marketingem projektu, prodejem jednotek i veškerým klientským a právním servisem, vč. konzultační činnosti.

Podrobnější informace o veškerých naších možnostech a službách Vám rádi sdělíme  

Kontaktujte nás Investor v rámci realizace  developerského projektu řeší otázky v těchto oblastech :
 • přípravná fáze stavby
 • realizační fáze stavby
Projekt
 • vizualiazace + web projektu
 • propagační materiály
 • on-line kampaně
Marketing
 • ekonomika projektu
 • úvěrové financování
 • sledování cash-flow
Finance
 • přípravná fáze
 • realizační fáze
Prodej
 • smluvní dokumentace
  k prodeji jednotek
 • jednání s třetími stranami
Právní servis
 • katalogy standardů
 • klientské změny
 • zpracování podkladů pro
  realizaci klientských změn
Klientská zóna

Kontakty makléři

Zkonzultujte s makléřem jaké služby pro Vás může realizovat.

Kontaktujte naše makléře ve Vámi vybrané lokalitě. 

Další informace

DEVELOP & SERVICE

Zajišťujeme servis pro Investory zabývající se developerskou činnosti, a to prostřednictvím našeho uceleného systému pro správu developerských projektů

Klientská zóna

V rámci naší Klientské zóny komunikujeme s klienty v průběhu realizace developerského projektu až do předání nemovitosti

Další informace