• Hypo portal

Spolupracujte s námi a snižte své provozní náklady na minimum.

Developerské projekty

Společnost KUZO Partners s.r.o. zajišťuje komplexní servis pro společnosti zabývající se developerskou činností prostřednictvím zavedeného uceleného systému pro správu developerských projektů a prodeje nemovitostí z těchto projektů. Spolupracujeme nejen s našimi stálými partnery, ale oslovujeme i zavedené developery a také ty investory, kteří jsou teprve ve fázi přípravy jejich projektu.

Pro klienty z řad kupujících, zajišťujeme ve spolupráci se subdodavateli developerského projektu, komplexní servis při jejich výběru základních standardů nemovitosti, včetně případných nadstandardních řešení.

Dle domluvy s developerskou společností a na základě jejich požadavků jsme schopni se podílet již na přípravě prodeje developerského projektu, a to ve vztahu k základnímu marketingu, zpracování postupů prodeje nemovitostí, zpracování aktuální cenové hladiny v dané lokalitě, progresivní tvorba ceny atd.

Spolupracujícím společnostem, v rámci realizace prodeje nemovitostí z developerských projektů (DP), nabízíme několik možností spolupráce. Správu prodeje nemovitostí daného projektu vždy nastavujeme dle potřeb a možností developerské společnosti. Pro developery zajišťujeme tyto tři varianty správy jejich projektů:

1)  Základní prezentace developerského projektu standardním způsobem

 •  inzerce DP na realitních webech, včetně marketingové podpory po domluvě s developerem
 • základní prezentaci DP na základě podkladů dodaných developerem
 • jednání s klienty, zajišťování prohlídek, příprava podkladů pro vytvoření smluvní dokumentace uzavírané mezi kupujícím a developerem

2)  Základní prezentace developerského projektu + zajištění navazujících služeb spojených s prodejem nemovitostí z DP

 •  vybudování webových stránek k DP, zhotovení profilů projektu na sociálních sítích
 • stanovení marketingu prodeje a zajištění reklamních kampaní k prodeji nemovitostí z DP
 • zajištění právních služeb s domovskou advokátní kanceláří, uzavírání smluvní dokumentace k prodeji nemovitostí z DP

3)  Top nabídka (zahrnuje vše výše uvedené) + zajištění veškerých činnosti následujících po uzavření smluvní dokumentace s jednotlivými zájemci

 • vytvoření Klientské zóny pro řešení veškerých výběrů Základních standardů a Klientských změn ze strany kupujícího
 • zajištění jednání se subdodavateli základních standardů a nadstandardů, včetně zajištění podkladů pro tyto změny
 • zajištění komunikace a vzájemné informovanosti pověřených osob prostřednictvím klientské zóny

(Uvedené varianty se dají dle požadavků developera dále upravovat a modifikovat)

Příprava projektu

V rámci přípravy developerského projektu (DP) k prodeji realizujeme: 

 •  pomoc s výběrem generálního zhotovitele DP a subdodavatelů DP ve vztahu k Základním standardům a možným klientským změnám
 •  zpracování web stránek projektu používaným standardním způsobem
 •  stanovení způsobu smluvního zpracování projektu ve vztahu ke klientovi, typy používaných smluv – SBKS, Úschovy atd.
 •  nastavení smluvního vztahu mezi developerem a KUZO Partners s.r.o.
 •  vyhotovení postupů prodeje nemovitostí z DP, vyhotovení způsobů výběrů Základních standardů a Klientských změn u daných subdodavatelů
 •  zpracování konceptu právní dokumentace spolupracující AK na základě zpracovaných postupů
 • zpracování projektu do našeho RSW, nastavení všech propojení (web) a základních šablon v RSW (propojení RSW se stránkami projektu)
 • příprava klientské sekce k projektu v administraci DP + provázání administrace s webem DP (včetně klientské sekce)
 • stanovení konkrétních osob komunikujících prostřednictvím klientské sekce, přidělení přístupů do klientské sekce pověřeným osobám
 •  zajištění nabídky financování kupní ceny pro kupující v rámci spolupracující společnosti
 •  stanovení možných způsobů prezentace projektu v používaných médiích a nastavení marketingu projektu na sociálních sítích
 •  sestavení prodejního týmu pro daný developerský projekt

Realizace projektu

Při realizaci prodeje nemovitostí daného developerského projektu zajišťujeme:

 • realizace prohlídek a jednání se zájemci na daném DP
 •  zajištění uzavření prvotní smluvní dokumentace ve spolupráci s advokátní kanceláří
 •  zajištění komunikace s kupujícími prostřednictvím klientské sekce
 •  výběr Základních standardů a požadovaných Klientských změn, ve spolupráci se subdodavateli DP
 •  uzavření navazující smluvní dokumentace v průběhu řešení obchodního případu a její distribuce zúčastněným stranám – kupující, zhotovitel, banky atd.
 •  zajištění podkladů požadovaných bankou kupujícího, nutných k vyřízení financování kupní ceny, komunikace s odhadci bank
 •  příprava závěrečné předpřejímky nemovitosti (na základě zjišťovacího protokolu) a její realizace za účasti zhotovitele
 •  uzavření závěrečné smluvní dokumentace a předání nemovitosti (předávací protokol), včetně předání veškeré náležité dokumentace kupujícímu

Hypo portal