Zobrazit fotogalerii
Pozemek | Prodej | Stavební bydlení | Chodová Planá | 475 Kč za m2
Dovolujeme si nabídnou k prodeji pozemek o celkové rozloze 34.540 m2 v obci Boněnov. Dle územního plánu je plocha vymezena pro zástavbu označena SV (plochy smíšené obytné vesnického typu) a jižně přiléhající plochy jsou označeny PZ (plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň, DI (plochy dopravní infrastruktury) a PV (plochy veřejných prostranství). K pozemku přiléhá historická stará obec. Maximální plocha zastavění je 40 %, minimální plocha ozelenění 50 %, maximální podlažnost jsou dvě patra plus podkroví, v případě halových objektů je maximální výška 13 m. Rozvod pitné vody a elektřiny na hranici pozemku. K pozemku byly vypracovány dvě územní studie, které však nezavazují k využití, jsou součástí prodeje. První studie řeší obytný prostor 34 parcel a rodinných domů, byla zadána jako podklad pro vypracování úplné dokumentace k územnímu řízení, jako podklad pro projekt dopravní a technické infrastruktury a jako podklad stavebního projektu osazení domů včetně projektu stavebních úprav. Výměry jednotlivých parcel jsou od 626 m2 do 748 m2. Druhá, novější územní studie, řeší výstavbu chráněného bydlení, vesničky pro seniory, s příslušnou vybaveností, zpracování odpovídá příslušným legislativním předpisům. Výsledkem je 69 ubytovacích jednotek, 19 jednolůžkových, 46 dvoulůžkových a 4 dvoulůžkové pro ubytování zaměstnanců, celkem ubytování pro 119 osob. V centrální části areálu je pak navržena občanská vybavenost. Na území areálu je také umístěn i objekt technických služeb zajišťující mimo jiné hlavně údržbu komunikací a zeleně. Pro objekty ČOV a retenční nádrž je vyčleněna samostatná plocha.
Část pozemku je součástí CHKO Slavkovský les, pozemek je přístupný ze silnice II. třídy, u silnice vede hlavní vodovodní řád. Obec Boněnov patří administrativně k městysy Chodová Planá, jedná se o přírodně i kulturně zajímavý region. Využití pozemku není vázáno na studie, uvádím zde jako možnost, stejně tak se nabízí možnost vybudování farmy s chovem koní či jiných zvířat, jsou zde přípustné stavby rodinných domů, stavby pro administrativu, sociální péči, sport, zařízení drobné výroby a služeb, veřejné služby, veřejné ubytování a kultury dle záměru zájemce. Vzdálenost do Chodové Plané je 7 km, do Plané 7,7 km, do Mariánských Lázní 16 km, do Chebu 45 km. Obě studie poskytnu v případě zájmu. Ráda poskytnu více informací, nejlépe na prohlídce. V případě vážného zájmu je dohoda o ceně možná.

Specifikace

Evidenční číslo:
P045324
Typ nemovitosti:
Pozemek
Podtyp nemovitosti:
Stavební bydlení
Typ zakázky:
Prodej
Stav zakázky:
Aktivní
Lokalita:
Chodová Planá
Cena:
475 Kč za m2
Možno hypotéka:
Ne
Plocha parcely:
34540 m2
Přístup k pozemku:
Z veřejné komunikace
Kanalizace:
Není
Plyn:
Není
Voda:
Na hranici
Elektřina na pozemku:
Na hranici
Umístění:
Mimo obec
Charakter obce:
Vesnice
Chráněná krajinná oblast:
V blízkosti
Typ vlastnictví:
Osobní
Využití z hlediska ÚP:
Obytná, Příroda, krajina, zeleň
Zástavní právo:
Není
Dopravní dostupnost:
Příměstská doprava, Auto, II. třída
Volný ihned:
Ano
Využití:
Smíšené
další podrobnosti